Když přijde na hromosvody, jde o to nejlepší, co jako ochranu před úderem blesku máme. Blesk je nebezpečný našemu zdraví a může poškodit také majetek. Proto je důležité udržovat hromosvody ve špičkovém stavu.

Revize hromosvodů

Mohlo by se zdát, že hromosvod je nenápadnou součástí, stavby, které není třeba věnovat pozornost. Ovšem alespoň jednou za čtyři roky byste měli nechat provést revizi. O revize hromosvodů se starají profesionálové, kteří naměření hodnoty a vyhodnotí, zda jsou dostačující a zkontrolují, zda není nutné hromosvod znovu přizemnit.

Kontroly hromosvodu

Periodická revize hromosvodu by se měla opakovat každé čtyři roky. Kromě toho je nutná revize každého nově namontovaného hromosvodu. Je tak zajištěn bezpečný provoz a ochrana vašeho zdraví a majetku. Výchozí revize je nezbytností pro kolaudaci objektu. V některých případech, kdy dojde k úderu blesku do objektu, či je podezření na poškození hromosvodu, přichází na řadu mimořádná revize. Během té je zhodnocen aktuální stav hromosvodu, zda může spolehlivě plnit svou funkci.

Oprava hromosvodu

Ať už při výchozí, periodické, či mimořádné revizi můžete být objevena závada hromosvodu. Jestliže dojde k takové situaci, musí v co nejkratším termínu dojít k jeho opravě. Pražská Revizní proto nabízí okamžité odstranění závady, aby nedošlo k nehodě. Jakmile je oprava hromosvodu úspěšné provedena, odstranění závad je potvrzeno v revizní zprávě. To je důležité také pro pojišťovnu, bez platné revize totiž pojistka nemusí být proplacena. Proto je důležité na pravidelné revize myslet, abyste předešli závažnějším problémům.

Profesionální služby v oblasti revizí jsou velmi důležité, nejen ohledně hromosvodů. Neváhejte se proto obrátit na odborníky, kteří pro vás kontrolu zajistí.