V čem spočívá stále oblíbenější docházkový systém? Jak může ulehčit běžný chod školek, dětských skupin a jeslí?

Co je docházkový systém?

Docházkový systém je software, který kopíruje provoz školky, jeslí nebo dětské skupiny. Zaměstnancům tak odpadá zdlouhavé papírování při zaznamenávání docházky. Systém jednoduše exportuje souhrnný záznam o docházce dětí i zaměstnanců za monitorované období, délku pobytu – a to i včetně výpočtu půldnů. Je nastaven tak, aby vyplnil a následně kontroloval počet pečovatelek na počet dětí a další závazné provozní parametry vyplývající z provozu školky, jeslí či dětské skupiny.

Jaké jsou výhody a nevýhody tohoto systému?

Největší výhodou je, že zaměstnancům odpadá papírová administrace docházky – a to jak u dětí, tak i u zaměstnanců. Dále je docházkový systém schopen na základě docházky dětí vytvořit přesné vyúčtování pro tvorbu školkovného. To lze nastavit dle požadavků instituce – rodiče mohou platit školkovné permanentkami, zálohově, za odchozené dny či hodiny – vše lze nastavit individuálně podle potřeb každého jednotlivého provozovatele.  

Jak nový systém vysvětlit dětem?

Z praxe vyplývá, že děti si na nový docházkový systém velmi rychle zvyknou a stává se pro ně příjemným rituálem, který při příchodu a odchodu z budovy samy vyžadují. Čipovou kartičkou se totiž příchod i odchod „odpípne“. Tento zvukový signál se dětem velmi líbí. Systém je také připraven na to, že pokud by dítě „pípalo“ několikrát za sebou v rámci krátkého časového úseku, zaznamená se pouze první přiložení.

Docházkový systém zjednodušuje práci zaměstnanců ve školkách, dětských skupinách a jeslích. Ti mají následně více času na důležité provozní aktivity a docházku za ně hlídá spolehlivý partner.