Copywriting je slovo, které pochází z angličtiny a dalo by se přeložit jako moderní reklamní text. Dnes se hojně využívá především v prostředí internetu. Jedná se tedy o tvůrčí činnost, při které se vytvářejí poutavé, čtivé a působivé reklamní texty, které prodávají nějaký produkt, případně službu. Copywriter – neboli textař píše tyto texty s cílem zvýšit prodej daného produktu nebo splní jakýkoliv jiný potřebný cíl, ať už v podobě tiskových zpráv, sloganů nebo celých katalogů a webové stránky. Co se týče historie copywritingu, spadá do 60 let 20. století, v průběhu desetiletí se přizpůsobil novým medíích, ale stále základní kameny jsou stále stejné.

Copywriting

V čem spočívá důležitost copywritingu?

Copywriting je úzce spojen s psychologií, nejedná se totiž jen o přepisování textů, případně nějaké kopírování, ale spolehlivý copywriter o svém zadání přemýšlí, musí se umět vcítit do role cílového zákazníka, aby ho především zaujal. Psaní textů v marketingu a PR oblasti je především záležitostí myšlení – tedy vymyšlení toho, o čem konkrétní text bude, kam bude směřovat a především, co vyvolá. V neposlední řadě bez gramatických chyb a stylisticky vytříbený, text by měl obsahovat důležité informace a být pro čtenáře samozřejmě i něčím přínosný.

Specifika internetového copywritingu

Hlavním cílem copywritingu je zaujmout či oslovit uživatele konkrétní cílové skupiny. Z tohoto důvodu se reklamní texty umísťují na tematické servery nebo do tematických tiskovin, v dnešní době tedy zejména na internet. Pokud se jedná o reklamní článek zveřejňovaný na internetu, má kromě propagační funkce i důležitou úlohu při zvyšování pozice v tzv. vyhledávačích. Moderní vyhledávač totiž nezkoumá jen samotný zdrojový kód stránky, ale také její obsah a jeho kvalitu. Je důležité, aby správný copywriter nalezl rovnováhu mezi tím, aby text působil přirozeně pro čtenáře, zároveň se nepodbízel pouze internetovým vyhledávačům.

Redakce Press-News

i-Clanky.cz