Tiskové zprávy

Tiskové zprávy jsou obsáhlejší sdělení, které je určeno médiím. Tiskové zprávy mohou vydávat firmy, politické strany a mnohé další organizace. Zpravidla tak činí v okamžiku, kdy potřebují sdělit veřejnosti důležitou informaci.

Forma tiskové zprávy

Tiskové zprávy mají podobu obrácené pyramidy. Nejdůležitější informace jsou uvedeny v úvodním odstavci, za tím následují další informace. Díky tomu mohou redaktoři zprávy dle potřeby zkracovat, aniž by z nich vyňali nejdůležitější informace. Tisková zpráva může mít rozsah 1 – 3 strany. Ideální je rozsah zhruba 300 – 350 slov. V případě, že perex nepoužíváte, snažte se čtenáře zaujmout hned prvním odstavcem, který obsahuje vše podstatné. Na čtenáři pak je, zda se pustí do pokračování čtení tiskové zprávy až do konce. Textová zpráva musí být čtivá, s logickým slovosledem, aby dávala hlavu a patu.

Cíl tiskové zprávy

Než se pustíte do tvorby tiskové zprávy, je potřeba zaměřit tiskovou zprávu na správná periodika. Tiskové zprávy nemají smysl, pokud je nečtou čtenáři, na které  jsou zacílené. O umístění tiskové zprávy do daných periodik rozhodují redaktoři, kteří mají danou kategorii na starosti. Tiskové zprávy můžete umístit do mnoha tištěných a také internetových médií jako jsou denní tisky, noviny, časopisy, měsíční periodika.

Tiskové zprávy musí zaujmout

Prvním faktorem tiskové zprávy je volba správného témata. Tiskové zprávy by měly mít nápad a vhodnou úpravu. Pokud tisku předložíte šablonovitou strukturu tiskové zprávy, nejspíš vám ji ani neotisknou. Tiskové zprávy by měly mít plynulý a jasně srozumitelný text. Propagaci se snažte provádět pokud možno co nejméně nápadně. Propagační tiskové zprávy sítem výběru zpravidla neprojdou. Podrobnější informace rozdělujte do odstavců, zpravidla jde o ty, kde seznamujete čtenáře s podrobnějšími informacemi, které rozvíjejí úvodní zprávu.

Redakce Press-News.cz

Doporučuje další zajímavé články na mediích

Promo-clanky.cz

SEOlaborator.cz

PR-články.cz