Tiskové zprávy

Tiskové zprávy jsou obsáhlejší sdělení, které je určeno médiím. Tiskové zprávy mohou vydávat firmy, politické strany a mnohé další organizace. Zpravidla tak činí v okamžiku, kdy potřebují sdělit veřejnosti důležitou informaci.

Forma tiskové zprávy

Tiskové zprávy mají podobu obrácené pyramidy. Nejdůležitější informace jsou uvedeny v úvodním odstavci, za tím následují další informace. Díky tomu mohou redaktoři zprávy dle potřeby zkracovat, aniž by z nich vyňali nejdůležitější informace. Tisková zpráva může mít rozsah 1 – 3 strany. Ideální je rozsah zhruba 300 – 350 slov. V případě, že perex nepoužíváte, snažte se čtenáře zaujmout hned prvním odstavcem, který obsahuje vše podstatné. Na čtenáři pak je, zda se pustí do pokračování čtení tiskové zprávy až do konce. Textová zpráva musí být čtivá, s logickým slovosledem, aby dávala hlavu a patu.

Cíl tiskové zprávy

Než se pustíte do tvorby tiskové zprávy, je potřeba zaměřit tiskovou zprávu na správná periodika. Tiskové zprávy nemají smysl, pokud je nečtou čtenáři, na které  jsou zacílené. O umístění tiskové zprávy do daných periodik rozhodují redaktoři, kteří mají danou kategorii na starosti. Tiskové zprávy můžete umístit do mnoha tištěných a také internetových médií jako jsou denní tisky, noviny, časopisy, měsíční periodika.

Tiskové zprávy musí zaujmout

Prvním faktorem tiskové zprávy je volba správného témata. Tiskové zprávy by měly mít nápad a vhodnou úpravu. Pokud tisku předložíte šablonovitou strukturu tiskové zprávy, nejspíš vám ji ani neotisknou. Tiskové zprávy by měly mít plynulý a jasně srozumitelný text. Propagaci se snažte provádět pokud možno co nejméně nápadně. Propagační tiskové zprávy sítem výběru zpravidla neprojdou. Podrobnější informace rozdělujte do odstavců, zpravidla jde o ty, kde seznamujete čtenáře s podrobnějšími informacemi, které rozvíjejí úvodní zprávu.

Redakce Press-News.cz

Doporučuje další zajímavé články na mediích

Promo-clanky.cz

SEOlaborator.cz

PR-články.cz

 

 

Promo články

Díky promo článkům dáte o své firmě vědět velmi snadno. Promo články vám umožní propagovat svou firmu, produkt, ale i web, událost, akci či novinky.

Promo články musí zaujmout

Důležité je investovat čas do vypracování promo článku tak, aby čtenáře a potažmo zákazníky zaujal. Velmi podstatný je výstižný a lákavý nadpis. Při psaní promo článků využívejte krátké fráze, zvolte neutrální jazyk. Vyhněte se příliš technickým výrazům nebo profesionálnímu slangu. Vyhněte se příliš dlouhým souvětím. Tipů, jak správně sepsat promo články je celá řada. Snažte se naopak psát čtivě a pozitivně.

Jak je důležitý obsah v promo článku?

Většina lidí čte nejprve perex, proto je vhodné to nejdůležitější shrnout do prvních řádků článku. Zákazníky zajímají především důležité informace, nezajímají je zbytečně zdlouhavé texty. Svým čtenářům musíte dát důvod, proč by měli ve čtení článku pokračovat. Nesmí chybět zajímavé podnadpisy. Mnohé weby poskytují prostor na svém webu, kam můžete články za poplatek na trvalo nebo na určitou dobu umístit.

Co vám přinesou promo články?

Promo články vám pomohou budovat zpětné odkazy, přivést zákazníky, zvýšit návštěvnost webu a také šířit povědomí o vaší značce či produktu. Promo články s ohledem na SEO by vám měly přinést větší efekt, pokud se postaráte o správná klíčová slova a unikátnost jednotlivých textů. Publikace hodnotného článku na oborovém webu vám přinese mnohem lepší výsledky, než publikace na článkových farmách. Promo články jsou užitečné, přinesou vám vyšší návštěvnost či prodejnost produktu. Pokud nevíte, jak promo článek zpracovat, pak se obraťte na profesionály. Psaním PR článků či promo článků se živí celá řada zkušených copywriterů i agentur.

Redakce Press-News.cz

Doporučuje další zajímavé články na mediích

Promo-clanky.cz

SEOlaborator.cz

PR-články.cz

Kvalitní PR článek

Se zkratkou „PR“ jste již určitě někde setkali, ale víte, co přesně tato dvě písmena znamenají? Jedná se o první dvě písmena slovního spojení „Public relations“, což můžeme z angličtiny přeložit jako vztah s veřejností.  Jedná se o nástroj marketingové komunikace, přičemž dříve byla za PR článek považována především klasická tisková zpráva, nicméně dnešní pojetí PR článku je poněkud širší. Účelem PR článku je tedy zejména budování a udržování vztahu s veřejností, dále se snaží se ovlivňovat názory veřejnosti a dostat se do jejich povědomí. Kvalitní PR články mohou být však i zdrojem cenných informací a odkazů. Vytvořit kvalitní PR článek však není tak snadné, jak se může na první pohled zdát. Říkáte si, jak by měl takový PR článek vypadat? Platí jedno základní pravidlo: kvalitní PR článek je takový, který nevypadá jako PR článek. Nejdůležitější je upoutat čtenářovu pozornost mezi desítkami jiných textů. K tomu slouží nadpis, případně první dvě věty prvního odstavce. Pokud čtenáře během těchto první slov nezaujmeme, nebude číst dál. Pokud se nám ale podaří získat jeho pozornost, přechází PR článek do druhé fáze, musíme jeho pozornost přetvořit ve skutečný zájem, aby se chtěl dozvědět více. V neposlední řadě je třeba vzbudit u něj touhu po produktu či službě, aby si řekl – to chci nebo to musím mít a pořídil si produkt či službu.

Zvyšte návštěvnost vašich webových stránek

Hlavním cílem PR článku je zasáhnout či oslovit uživatele konkrétní cílové skupiny. Z tohoto důvodu se PR články umísťují na tematické servery či do tematických tiskovin, v dnešní době hlavně na internet. Pokud se jedná o PR článek zveřejňovaný na internetu, má kromě propagační funkce i důležitou úlohu při zvyšování pozice v tzv. vyhledávačích. To by mohlo zlepšit i vaši pozici a návštěvnost při častém zobrazení výsledku vyhledávání. Zkuste tedy využít této možnosti pro oslovení většího okruhu cílové skupiny a zvyšte tak návštěvnost vašich webových stránek.

Závěrem nesmíme opomenout, že PR článek by měl být napsán především s úctou k potencionálnímu zákazníkovi a s ohledem na jeho věk, případně další kritéria. Psaný projev autora by měl být taktéž dostatečně na výši, bez pravopisných a dalších chyb v textu.

Redakce Press-News

Doporučuje další zajímavé články na mediích

Promo-clanky.cz

SEOlaborator.cz

i-Clanky.cz

PR články jsou o umění zaujmout

Zkratka „PR“ je dnes zažitým pojmem, ale stále se najdou lidé, kteří nevědí co v sobě tato dvě písmena schovávají. Jedná se o zkratku anglického výrazu „Public relations“, což znamená česky vztah s veřejností. Jde tedy o marketingovou komunikaci. V dobách minulých bývaly za PR články považovány zejména tiskové zprávy, ale s rozvojem technologií se rozšířily i možnosti PR a marketingu obecně. Přitom je potřeba ke každému médiu přistupovat samostatně. To co funguje výborně v tištěných materiálech nebude fungovat na internetu a naopak. Forma je pro PR články velmi důležitá.

 

  • Proč vznikají PR články

 

PR články jsou marketingovým nástrojem, pomocí kterého budujeme a udržujeme vztah se zákazníkem a zároveň můžeme ovlivnit jeho názory a povědomí o námi nabízených produktech. PR články by měly ale i nadále poskytovat pro zákazníka zajímavé informace a odkazy, jedině tak je bude ochotný číst. A to už není tak snadné jak by se mohlo na první pohled zdát.

 

  • Ideální PR články

 

Jak takové PR články vypadají? Ač to bude znít jako oxymoron, kvalitní PR články klamou tělem a vůbec PR články nepřipomínají. Důležité je zaujmout a nezapadnout v záplavě stovek jiných textů, kterým by mohl dát čtenář na internetu přednost. K upoutání pozornosti slouží především nadpis a první dvě věty v odstavci. Pokud se nám nepodaří během této chvíle čtenáře zaujmout dál už zpravidla číst nebude. Pokud ale vzbudíme jeho zájem je důležité v článku i nadále odkrývat zajímavé a užitečné informace. Jedině tak si udržíme čtenářovu pozornost a ten se bude chtít dozvědět víc. Poslední přísadou která je důležitá pro kvalitní PR články je ona tajemná ingredience pomocí které u čtenáře vzbudíme dojem, že náš produkt rozhodně potřebuje. A to bývá také zpravidla tím nejtěžším.

Redakce Press-News

Doporučuje další zajímavé články na mediích

Promo-clanky.cz

SEOlaborator.cz

i-Clanky.cz

 

Copywriting – tajuplná disciplína moderní reklamy

Copywriting je slovo, které pochází z angličtiny a dalo by se přeložit jako moderní reklamní text. Dnes se hojně využívá především v prostředí internetu. Jedná se tedy o tvůrčí činnost, při které se vytvářejí poutavé, čtivé a působivé reklamní texty, které prodávají nějaký produkt, případně službu. Copywriter – neboli textař píše tyto texty s cílem zvýšit prodej daného produktu nebo splní jakýkoliv jiný potřebný cíl, ať už v podobě tiskových zpráv, sloganů nebo celých katalogů a webové stránky. Co se týče historie copywritingu, spadá do 60 let 20. století, v průběhu desetiletí se přizpůsobil novým medíích, ale stále základní kameny jsou stále stejné.

V čem spočívá důležitost copywritingu?

Copywriting je úzce spojen s psychologií, nejedná se totiž jen o přepisování textů, případně nějaké kopírování, ale spolehlivý copywriter o svém zadání přemýšlí, musí se umět vcítit do role cílového zákazníka, aby ho především zaujal. Psaní textů v marketingu a PR oblasti je především záležitostí myšlení – tedy vymyšlení toho, o čem konkrétní text bude, kam bude směřovat a především, co vyvolá. V neposlední řadě bez gramatických chyb a stylisticky vytříbený, text by měl obsahovat důležité informace a být pro čtenáře samozřejmě i něčím přínosný.

Specifika internetového copywritingu

Hlavním cílem copywritingu je zaujmout či oslovit uživatele konkrétní cílové skupiny. Z tohoto důvodu se reklamní texty umísťují na tematické servery nebo do tematických tiskovin, v dnešní době tedy zejména na internet. Pokud se jedná o reklamní článek zveřejňovaný na internetu, má kromě propagační funkce i důležitou úlohu při zvyšování pozice v tzv. vyhledávačích. Moderní vyhledávač totiž nezkoumá jen samotný zdrojový kód stránky, ale také její obsah a jeho kvalitu. Je důležité, aby správný copywriter nalezl rovnováhu mezi tím, aby text působil přirozeně pro čtenáře, zároveň se nepodbízel pouze internetovým vyhledávačům.

Redakce Press-News

Doporučuje další zajímavé články na mediích

Promo-clanky.cz

SEOlaborator.cz

i-Clanky.cz